DOKO'20 Dzień Odkrywców Kampusu OchotaWydarzenie odwołane :(

Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 14.03.2020
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Wyczyść filtry
Dziedzina:
BiologiaChemiaFizykaGeologiaInformatykaMatematyka
Rodzaj zajęć:
Kategoria wiekowa:
Godzina:

 • MatNieokrągłe koła

  Wykład, Prowadzący: Kamila Łyczek

  Koło – każdy wie, każdy widział. Nie ma wątpliwości: ustalony środek i zbiór wszystkich punktów, od których do środka jest mniej niż lub równo r. Czy ten opis jest precyzyjny? Czy koło musi mieć okrągły kształt? Zbudujemy koła różne, różniaste, zdecydowanie nieokrągłe.

 • FizMatWyznaczanie liczby π za pomocą zderzeń

  Wykład, Prowadzący: Szymon Charzyński

  Jak wyznaczyć liczbę π doświadczalnie? Najprościej jest zrobić koło z jakiegoś materiału, zmierzyć obwód, średnicę i obliczyć iloraz wyników pomiaru. Istnieją też inne, znacznie mniej oczywiste, sposoby doświadczanego wyznaczania liczby π. Na wykładzie omówię bardzo ciekawy sposób wyznaczania liczby π (z dowolną dokładnością) poprzez liczenie zderzeń między klockami poruszającymi się po linii prostej.

  Od 12 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • FizBioO obrotach w miodzie. Jak poruszają się bakterie?

  Wykład, Prowadzący: Maciej Lisicki

  Bakterie odgrywają ogromną rolę w procesach biologicznych w glebie, oceanach, oraz wewnątrz naszych organizmów. Ruch jest dla nich kluczowy przy poszukiwaniu pożywienia czy uciekaniu przed zagrożeniami, jednak wykorzystują one do poruszania się zupełnie inne mechanizmy niż znacznie większe ryby i ssaki. Różnica wynika przede wszystkim z uniwersalnych ograniczeń, jakie nakłada na nie otaczający je płyn. Okazuje się, że przy tak małych organizmach w środowisku płynnym dominującą rolę odgrywają efekty lepkości płynu.

  Podczas spotkania opowiem o tym, czym jest lepkość, jakie zaskakujące własności (zilustrowane pokazami doświadczeń) mają płyny w mikroskali, i jak wpływają one na ruch mikroskopijnych pływaków.

  Od 15 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • MatSkąd tutaj π i to do kwadratu?

  Wykład, Prowadzący: Marta Szumańska

  Liczna π pojawia się w rozmaitych zagadnieniach matematycznych, czasami, wydawałoby się, zupełnie niespodziewanie.
  W czasie wykładu pokażę przykład takiego zagadnienia, zwanego problemem bazylejskim. Używając prostych narzędzi geometrycznych
  i intuicji fizycznych wyjaśnię dlaczego pojawienie się π2 (a dokładniej π2/6) w wyniku zsumowania odwrotności kwadratów wszystkich liczb naturalnych wcale nie jest niespodziewane.

 • FizNa chorobę – fizyk. Kilka słów o diagnostyce i terapii od fizycznej strony widzenia

  Wykład, Prowadzący: Mateusz Filipek

  W wykładzie zostaną omówione podstawowe techniki diagnostyki i terapii onkologicznej. Omówimy jakie rodzaje promieniowania wykorzystywane są w poszczególnych metodach oraz co znaczą skróty, których wszyscy używają (CT, PET, MRI).
  Przy użyciu licznika Geigera zbadamy zasięg cząstek emitowanych ze źródeł promieniotwórczych i sprawdzimy, czy promieniowanie jest tak bardzo groźne, jak je malują.

 • InfŚwiat oczami sztucznej inteligencji - wstęp do uczenia maszynowego i wektorowej reprezentacji danych.

  Wykład, Prowadzący: Krzysztof Kowalczyk, Julia Bazińska - Koło Naukowe Uczenia Maszynowego

  Opowiemy o sztucznej inteligencji: czym właściwie jest, jak działa i jakie ciekawe problemy można rozwiązać za jej pomocą. Po ogólnym wprowadzeniu przyjrzymy się, w jaki sposób komputer jest w stanie zrozumieć język angielski na poziomie przeciętnego amerykańskiego nastolatka.

 • Mate i π

  Wykład, Prowadzący: Michał Korch

  Niektóre liczby w matematyce odgrywają pewną znaczącą lub wyjątkową rolę. Na przykład: 0, 1, pi, i, e. A, no i to i w tym stwierdzeniu nie gra wcale roli spójnika. Postaramy się zetknać ze wszystkimi pięcioma liczbami, a nawet znaleźć relację pomiędzy nimi!

 • MatJak nie wierzyć w liczby rzeczywiste

  Wykład, Prowadzący: Aleksy Schubert

  Jednym z najbardziej kluczowych pojęć matematyki jest pojęcie „liczby rzeczywistej”. Nazwa sugeruje, że liczby te są bardzo mocno oparte w rzeczywistości, jaka nas otacza. Na wykładzie przedstawimy kilka słabości tego punktu widzenia oraz odpowiemy na pytanie, czy istnieje alternatywa dla kanonicznego pojęcia liczby rzeczywistej.

 • BioFiz(Pi)ękny świat pod mikroskopem

  Warsztat, Prowadzący: Małgorzata Palusińska, Karolina Maślińska, Katarzyna Kozak

  Jeżeli interesuje Cię otaczający świat i chciałbyś zobaczyć to co niewidoczne gołym okiem, zapraszamy na warsztaty, na których sam/a zajrzysz do wnętrza komórek roślin.

 • BioChe(Pi)erwsze warzywa liściaste w sezonie - czy to samo zdrowie?

  Warsztat, Prowadzący: dr Anna Podgórska, dr Monika Ostaszewska-Bugajska, mgr Klaudia Borysiuk, mgr Maria Burian, mgr Agata Wdowiak, mgr Kacper Dziewit

  Z utęsknieniem wyczekujemy wiosny zapowiadającej ogromną różnorodność dostępnych warzyw i owoców. Marząc o mających się pojawić niebawem na rynku rodzimych odmianach m.in. warzyw gruntowych, póki co raczymy kubki smakowe pierwszymi szklarniowymi sałatami, akceptując wprawdzie ich ubogi smak, jednocześnie ciesząc się, że dostarczamy naszym ciałom bombę składników mineralnych. Chwileczkę, czy na pewno nam one służą? Na warsztatach oznaczymy metodami biochemicznymi i chemicznymi zawartość azotanów i azotynów w warzywach liściastych i przekonamy się o tym, na które z nich jednak lepiej poczekać do pełni sezonu.

 • BioChe(Pi)onierzy proszą o wsparcie, czyli symbiozy środowisk ubogich

  Warsztat, Prowadzący: Igor Siedlecki, Julia Pawłowska

  Jak poradzić sobie na gołych skałach, pomiędzy drobinkami suchego piasku, czy wysoko w górach? Czy organizmy potrafią w pojedynkę przeżyć w skrajnie ubogich środowiskach? Czy może żeby poradzić sobie w skrajnych warunkach trzeba współpracować? Zapraszamy na warsztaty, na których spróbujemy rozłożyć porosty na budujące je elementy, poszukamy bakterii ukrytych w grzybowych strzępkach, zaobserwujemy różnice w budowie grzybów pobranych prosto z gleby i tych potraktowanych antybiotykiem. Na koniec zastanowimy się, czy w grupie rzeczywiście można więcej i czy zawsze lepiej jeśli razem?

 • FizFizyczna karuzela: magnetyzm - pokazy doświadczeń dla dzieci (przedszkole, klasy 1-3)

  Warsztat, Prowadzący: Przemek Sękowski

  Warsztaty składają się z trzech części:
  1. rozmowa na temat magnetyzmu
  2. pokazy eksperymentalne prezentowane przez prowadzących warsztaty
  3. doświadczenia wykonywane przez każdego uczestnika samodzielnie.
  Podczas zajęć każdy zbuduje swój własny kompas, silnik elektryczny oraz wykorzysta magnetyzm do wytworzenia prądu elektrycznego.

  Bez ograniczeń wiekowych

  - , -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • GeoFizGeofizyczna podróż do wnętrza Ziemi

  Warsztat, Prowadzący: dr hab. Radosław Mieszkowski

  Jak z powierzchni terenu dowiedzieć się co jest w głębi Ziemi. W dbałości o środowisko przedstawione zostaną w sposób praktyczny metody geofizyczne, które pozwalają na odkrycie tajemnic wnętrza Ziemi metodami nieinwazyjnymi.

  Metoda georadarowa która opiera się na pomiarze czasu przejścia fali elektromagnetycznej w podłożu gruntowym, efektem badań będzie echogram (przekrój 2D) ze wskazanymi potencjalnymi pustkami oraz granicami geologicznymi.

  Metoda tomografii elektrooporowej która polega na określeniu rozkładu oporności elektrycznej górotworu. Na tej podstawie można wnioskować o litologii oraz obecności w podłożu ew. pustek.

  Metoda tomografii refrakcyjnej lub MASW polegająca na określeniu prędkości fal sejsmicznych w podłożu skalnym. Ew. pustki będą się charakteryzować obniżeniem prędkości fali sejsmicznych i modułu ścięcia (G).

  Od 15 lat

  - , - , -

  Wydział Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93

 • GeoGIS-owy obraz Ziemi

  Warsztat, Prowadzący: dr Marcin Stępień

  Otaczający nas świat możemy postrzegać jako otaczające nas dane czy informacje. Ktoś kiedyś obliczył, że ponad 80% tych informacji ma ścisłe odniesienie do przestrzeni i możemy je nazywać geoinformacjami. Dziedzinę wiedzy, która się nimi zajmuje nazywamy geoinformatyką. Czerpie ona pełnymi garściami z technik GIS (Geographic Information Systems). Na warsztatach każdy z nas osobiście użyje technik GIS by wykonać model 3D wybranego fragmentu terenu. Obejrzymy go następnie z każdej strony na ekranie komputera i spróbujemy go przeanalizować.

  Od 15 lat

  - , -

  Wydział Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93

 • FizBioInfGra sterowana sygnałem EMG

  Warsztat, Prowadzący: Koło Naukowe Neuroinformatyki

  Podczas pokazu odbędzie się warsztat z elektromiografii (EMG), w którym uczestnicy będą brać udział w grze komputerowej sterowanej sygnałami elektrycznymi rejestrowanymi z ich mięśni . Po zapoznaniu się z instrukcją oraz z istotą pomiaru EMG ochotnicy zostaną przygotowani poprzez założenie elektrod do powierzchniowego pomiaru EMG i podłączenie aparatury do układu złożonego ze wzmacniacza i komputera. Następnie rozegrają partię gry, którą pozostała część uczestników warsztatu będzie mogła obserwować.

  Od 6 lat

  - , -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • InfJak odtworzyć bieg ewolucji? Od sekwencji genów do drzewa ewolucyjnego

  Warsztat, Prowadzący: Anna Macioszek

  Jak na podstawie sekwencji DNA odtworzyć bieg ewolucji lub odkryć pokrewieństwo między gatunkami? Podczas warsztatów przy komputerze przyjrzymy się temu zagadnieniu z bliska. Poznamy algorytm opracowany do takich analiz. Uczestnicy będą mieli okazję policzyć podobieństwo między genami wybranych przez siebie gatunków i odtworzyć ich drzewo ewolucyjne.

 • FizBioCheKolorowe π-elektrony

  Warsztat, Prowadzący: Joanna Krasowska, Anna Modrak-Wójcik

  Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, co to są pi-elektrony i jaki jest ich związek z kolorem substancji i absorpcją (pochłanianiem) światła. Zapoznają się z metodą pomiaru widm absorpcyjnych oraz będą mieli okazję samodzielnie wykonać pomiary absorpcji roztworów wybranych barwników. Będą mogli zaobserwować związek absorpcji konkretnych długości fali z wrażeniem kolorystycznym odbieranym przez ludzkie oko i strukturą chemiczną substancji.

  Od 15 lat

  - , -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • GeoMente et Maleo – czyli początki wiedzy geologicznej

  Warsztat, Prowadzący: dr Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk

  Kamień czy skała - oto jest pytanie. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się co to są skały, jak powstają i czym różnią się od siebie. Jakie informacje i narzędzia sa potrzebne aby nie popełnić błędu przy ich identyfikacji. Dodamy garść informacji jak w sposób użytkowy wykorzystać piękno skał i ich naturalne właściwości.

  Od 15 lat

  - , -

  Wydział Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93

 • BioCheMydło-Mazidło

  Warsztat, Prowadzący: Rafał Becker, Agata Rogowska, Aleksandra Burdziej, Michał Styczyński

  Interesujesz się naturalnymi i ekologicznymi kosmetykami? Marzysz o stworzeniu własnych środków pielęgnujących? Jeśli tak, nasze zajęcia są dla Ciebie. W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się, jak powstaje mydło i jak przygotować naturalny krem. Wykonane własnoręcznie kosmetyki będą mogli zabrać ze sobą do domu.

 • BioCheFizGeoInfMatPierwszy milion przed maturą - warsztaty Inkubatora

  Warsztat, Prowadzący: Inkubator UW

  Przedsiębiorczość i biznes nie muszą być nudne i straszne!

  Zapraszamy Was na warsztat, gdzie bez nadmiaru teorii będziemy tworzyć koncepcję firmy. Od pomysłu do gotowego modelu biznesowego z przymrużeniem oka. Jedyne co jest potrzebne przed warsztatem to dobry humor, pozytywne nastawienie i otwarta głowa!

  Od 15 lat

  - , -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • BioChePlazmidy jako narzędzie w biologii molekularnej – izolacja, cięcie enzymami restrykcyjnymi, elektroforeza w żelu agarozowym

  Warsztat, Prowadzący: dr Seweryn Mroczek, dr Monika Kusio-Kobiałka, mgr Aleksandra Bilska

  Plazmidy to pozachromosomalne, najczęściej koliste cząsteczki DNA występujące naturalnie głownie w komórkach bakterii, które dzięki swoim unikalnym cechom stały się ważnym narzędziem w biologii molekularnej służącym do klonowania genów czy heterologicznej ekspresji białek. Podczas warsztatów wyizolujemy plazmidowe DNA z bakterii, potniemy je enzymami restrykcyjnymi, a następnie przeprowadzimy elektroforezę w żelu agarozowym, w celu wizualizacji wyników eksperymentu.

  Unikatowe warsztaty dla szczególnie zainteresowanych biologią molekularną.

  Od 15 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • FizPokaz interfejsu mózg-komputer

  Warsztat, Prowadzący: Koło Naukowe Neuroinformatyki

  Podczas prezentacji przedstawione zostaną przyszłościowe technologie z dziedziny interfejsów mózg-komputer, w zastosowaniach do komunikacji (sprzęt i oprogramowanie oferowane przez firmę BrainTech) oraz diagnozy pacjentów w stanach zaburzeń świadomości (badania naukowe prowadzone we współpracy z kliniką Budzik http://www.klinikabudzik.pl/pl/badania-eeg ). Uczestnicy zajęć będą mogli przetestować na sobie prezentowany sprzęt.

  Od 9 lat

  - , -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • BioWarsztat pracy współczesnego biologa molekularnego - wizyta w Interdyscyplinarnym Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej

  Warsztat, Prowadzący: Renata Grzela

  Podczas wizyty w laboratorium będzie można poznać podstawową aparaturę niezbędną do pracy w profesjonalnym laboratorium badawczym. Uczestnicy będą mieli okazję przeprowadzić samodzielnie proste pomiary laboratoryjne.

  Od 12 lat

  - , -

  Centrum Nowych Technologii, ul. Banacha 2c

 • CheBioFizZielone życie na krawędzi, czyli jak naśladować Naturę, aby produkować chemikalia z energii słonecznej - wizyta w Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych CeNT UW

  Warsztat, Prowadzący: prof. Joanna Kargul, dr Margot Jacquet, dr Jarosław Sar, mgr Miriam Izzo, mgr Mateusz Abram, Gaweł Bojanowski

  Uczestnicy zapoznają się praktycznie z ekstremofilnymi organizmami fotosyntetycznymi i przeprowadzą krótki eksperyment nad zbadaniem aktywności fotosyntetycznej wulkanicznych alg, używając specjalistycznego sprzętu dostępnego w Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych. Równolegle, uczestnicy zapoznają się praktycznie z konstrukcją i pomiarem fotoprądów z biohybrydowego "sztucznego liścia" na bazie białka konwertującego energię słoneczną, fotosystemu I, unieruchomionego na elektrodach grafenowych i krzemowych. Uczestnicy zapoznają się też z przeprowadzanymi na żywo ciekawymi chemicznymi syntezami, które stosujemy przy nanoskalowej konstrukcji biohybrydowego sztucznego liścia. Zapraszamy odkrywców i pasjonatów zielonej chemii, fizyki i biologii!

  więcej informacji o laboratorium:

  http://cent.uw.edu.pl/en/laboratories/laboratorium-fotosyntezy-i-paliw-slonecznych

  Od 12 lat

  - , -

  Centrum Nowych Technologii, ul. Banacha 2c

 • FizBioCheZobaczyć DNA – izolacja DNA z sezonowego owocu

  Warsztat, Prowadzący: Joanna Żuberek

  Czy można zobaczyć DNA gołym okiem? Podczas pokazu zostaną omówione techniki izolacji DNA. Każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie prostym „domowym sposobem” wyizolować DNA z sezonowego owocu. Warsztaty przeznaczone dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej.

  Od 12 lat

  - , -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • FizAlfabet promieniotwórczości – o rozpadach jąder atomowych i własnościach promieniowania jądrowego

  Warsztat

  Promieniotwórczość jest naturalną cechą świata, w którym żyjemy.  Izotopy promieniotwórcze są obecne w naszym ciele, codziennie jesteśmy bombardowani przez promieniowanie kosmiczne i napromieniowani przez substancje naturalnie obecne w przyrodzie. Dzień otwarty będzie okazją do zapoznania się z podstawami wiedzy o promieniotwórczości.  Przeprowadzimy pokazy ilustrujące najważniejsze własności promieniowania alfa, beta i gamma. Omówimy naturalne źródła promieniowania jądrowego – radon i jego pochodne, a także promieniowanie potasu-40 obecnego m.in. w naszych organizmach. Będziemy też obserwować ślady cząstek docierających do nas z kosmosu.

  Od 15 lat

  - , - , -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • CheFizCzy π nas zawodzi? Geometria w nanoświecie.

  Warsztat

  Warsztat poświęcony zapoznaniu uczestników z techniką mikroskopii sił atomowych (AFM). Zajrzymy do nanoświata, analizując wybrane próbki. Zastanowimy się jaki jest związek pomiędzy geometrią i wynikami badań naukowych.

  Od 15 lat

  - , - , -

  Wydział Chemii, ul. Pasteura 1

 • GeoGeologiczne laboratorium piękna

  Warsztat, Prowadzący: dr Anna Czrnecka-Skwarek, Justyna Truszkowska

  Maseczki oczyszczające, pudry mineralne? Znasz, stosujesz.. ale czy wiesz, które składniki odpowiadają za dobroczynne działanie tych kosmetyków na Twoją skórę? Przyjdź i przekonaj się o uniwersalnym zastosowaniu minerałów w kosmetyce i medycynie. W naszym laboratorium stworzymy wspólnie mineralny zestaw pielęgnacyjny, który zabierzesz ze sobą do domu!

  UWAGA: osoby młodsze ze względów bezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren laboratorium

 • GeoMikrosonda prawdę Ci powie…

  Warsztat, Prowadzący: dr Beata Marciniak-Maliszewska

  Tematyką warsztatów będzie zasada działania mikrosondy elektronowej oraz jej wykorzystanie w geologii i naukach pokrewnych. Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z zastosowaniem mikroanalizy rentgenowskiej w badaniach składu chemicznego skał i minerałów. Każdy będzie mógł przekonać się, w rozwiązaniu ilu problemów naukowych (i nie tylko!) może być pomocne jedno, z pozoru bardzo skomplikowane urządzenie…

  UWAGA: ze względów bezpieczeństwa osoby młodsze nie będą wpuszczane na zajęcia

  Od 15 lat

  - , - , -

  Wydział Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93

 • GeoNano fazy – przyszłość nauki

  Warsztat, Prowadzący: mgr Jakub Kotowski

  Poznasz jedną z podstawowych technik analitycznych, która umożliwia badanie nanostruktur i nanominerałów. Dowiesz się dlaczego badania w skali nano są tak ważne przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Zbadamy w sposób ekspresowy skład mineralny róznych substancji i poszukamy sekretów nie widocznych gołym okiem.

  UWAGA: ze względów bezpieczeństwa osoby młodsze nie będa wpuszczane na zajęcia

  Od 15 lat

  - , - , -

  Wydział Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93

 • BioCheNaturalna (Pi)elęgnacja- kosmetyki DIY

  Warsztat, Prowadzący: Małgorzata Palusińska, Karolina Maślińska, Katrzyna Kozak

  Jak urozmaicić codzienną pielęgnację? W trakcie warsztatów, każdy z uczestników wykona własnoręcznie naturalne kosmetyki, takie jak peeling lub mydełko, które będzie mógł zabrać ze sobą do domu.

 • FizWizyta w Laboratorium Fotoniki Kwantowej

  Warsztat

  W Laboratorium Fotoniki Kwantowej skupiamy się na kształtowaniu kwantowych impulsów światła w dziedzinie czasu i długości fali. Wykorzystujemy w tym celu materiały, które zmieniają swój współczynnik załamania światła pod wpływem przyłożonego napięcia lub zależnie od natężenia światła. Chcemy w ten sposób umożliwić efektywną transmisję informacji kwantowej, współpracę urządzeń kwantowych czy podnieść dokładność pomiarów optycznych.

  Od 15 lat

  - , -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • FizInfZbuduj własnego robota – warsztaty z robotyki

  Warsztat, Prowadzący: Załoga MakerSpace

  Warsztaty z robotyki, to zajęcia na których zbudujesz swojego własnego robota, podążającego za czarną linią wyrysowaną na trasie przejazdu, tzw. line-followera! W trakcie zajęć skorzystamy z przygotowanych zestawów, aby zminimalizować czas na mechaniczną konstrukcję robota, a poświęcić się w głównej mierze zaprogramowaniu i użyciu czujników, aby wyposażyć naszego robota w „oczy” i „mózg”. Swoje pierwsze kroki, nasze roboty będą stawiać na konkursowej trasie przejazdu, gdzie będzie można zmierzyć się z innymi uczestnikami w walce o najlepszy czas! Główna praca będzie wykonywana przy użyciu Arduino – w trakcie zajęć omówimy podstawy jego pracy oraz podstawowe komendy do sterowania robotem. Praca będzie odbywać się w parach.

  Od 15 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • CheInfZnajdź różnice. Izomery i izotopologi w komputerach

  Warsztat

  W czasie warsztatów obliczeniowych uczniowie generują teoretyczne symulacje widm w podczerwieni cząsteczek. Wykorzystują w tym celu pakiet do obliczeń kwantowochemicznych Gaussian 09 oraz nakładkę graficzną WebMO. Zapoznają się z możliwością rozróżniania izomerów i izotopologów cząsteczek na podstawie takich widm.

  Od 15 lat

  - , - , -

  Wydział Chemii, ul. Pasteura 1

 • FizZwiedzanie Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów (Cyklotronu)

  Warsztat

  Pracownicy ŚLCJ oprowadzą Państwa po Laboratorium. Będzie można zobaczyć „serce” Laboratorium – czyli cyklotron, oraz usłyszeć o tym jak działa ten akcelerator. Zwiedzić będzie można też halę eksperymentów – czyli miejsce, do którego docierają wiązki ciężkich jonów przyspieszone w cyklotronie i gdzie wykorzystując różnego rodzaju układy detektorów prowadzi się badania z fizyki jądrowej (i nie tylko). Zwiedzanie laboratorium poprzedzone będzie pokazem filmu animowanego "Tajemniczy Świat Jąder Atomowych", który zabierze widza w podróż do mikroświata. Pokaże, jak odkryto istnienie jądra atomowego i jak badamy jego strukturę.

 • CheBioFizGeo(Pi)askownica chemiczna

  Warsztat

  UWAGA! WARSZTAT JEST PRZEZNACZONY DLA DZIECI DO 12 LAT!

  Uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Wraz z dzieckiem, na salę wchodzi rodzic/opiekun prawny. Nie ma potrzeby rejestrować opiekuna.

  Chemiczna piaskownica to ciekawe doświadczenia chemiczne wykonywane przez najmłodsze dzieci wspólnie z opiekunami. Zaskakujące zjawiska chemiczne są demonstrowane z wykorzystaniem powszechnie dostępnych przedmiotów i artykułów gospodarstwa domowego. Chemiczna piaskownica to także spotkanie popularyzujące chemię wśród najmłodszych. Adresatami są dzieci w wieku 5-12 lat. Podczas spotkania pokazujemy jak wykonać proste i zabawne doświadczenia chemiczne wykorzystując artykuły gospodarstwa domowego. Dzieci uczestniczące w zabawie same lub z niewielką pomocą opiekunów powtarzają wykonane przez prowadzących eksperymenty, dzielą się obserwacjami, wyciągają wnioski. Celem spotkania jest przede wszystkim dobra zabawa, poznawanie tajemnic otaczającego nas świata przez bezpośrednie uczestnictwo w doświadczeniach chemicznych, wzbudzanie i rozwijanie zainteresowania naukami przyrodniczymi, a w szczególności chemią.

  Bez ograniczeń wiekowych

  - , -

  Wydział Chemii, ul. Pasteura 1

 • CheBioFiz(Pi)ękno oceanu. Jak tworzywa sztuczne zmieniają Błękitną Planetę?

  Warsztat

  Odpadowe tworzywa sztuczne trafiają do mórz całego świata wielką falą. Tworzą wyspy, integrują się z organizmami morskimi. Jakie są tego przyczyny i konsekwencje? Czym jest mikroplastik i plastisfera? Zapraszam na odkrywczą wyprawę do świata tworzyw sztucznych – zobaczymy jak wyglądają pod mikroskopem i jaki dają sygnał w spektroskopii Ramana oraz jak je rozpoznać. Można przynieść własne przedmioty codziennego użytku do zbadania (przykrywki do kubków, korki, pojemniczki, torebki, inne).

  UWAGA! Grupa przeznaczona dla dobiorców młodszych - dzieci i młodzież szkoły podstawowej

 • CheBioFizBazar chemiczny

  Warsztat

  Na straganach chemicznych uczestnicy będą mogli nie tylko oglądać doświadczenia chemiczne ale też samodzielnie je przeprowadzać. Bogate wrażenia wizualne, akustyczne i dobra zabawa - gwarantowane!

  Uwaga: Uczestnicy w wieku poniżej 13 lat mogą brać udział w warsztatach tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego (nie jest wymagana rejestracja opiekuna).

  Od 12 lat

  - , -

  Wydział Chemii, ul. Pasteura 1

 • GeoNie tylko myślą i młotem ("Mente et malleo"), ale kwantem i polem magnetycznym

  Warsztat, Prowadzący: dr hab. Sławomir Ilnicki, dr witold Matyszczak, dr Rafał Siuda

  Jak rozpoznać meteoryt i nie wziąć przypadkowego kawałka złomu za cenną próbkę materiału pozaziemskiego? Skąd wiemy, że skały obecne  na powierzchni Ziemi w swojej przeszłości były pogrążone na głębokości dochodzące do 120-150 km? Na naszych warsztatach pokażemy jak geolodzy wydobywają ze skały poszczególne minerały, w których mogą znajdować się wskazówki mówiące o warunkach ich powstania. Uczestnicy dowiedzą się jakimi własnościami charakteryzuje się żelazo meteorytów i jakie są sposoby jego rozpoznania metodami analizy instrumentalnej.


  UWAGA: osoby młodsze ze względów bezpieczeństwa w laboratorium nie będa wpuszczane za zajęcia

 • CheBioFizProjektowanie i symulacje materiałów - warsztaty dla młodzieży w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych

  Warsztat, Prowadzący: dr hab. Bartosz Trzaskowski, dr. Silvio Osella i in.

  Chemia obliczeniowa, czyli modelowanie na poziomie molekularnym/atomowym rzeczywistych układów i procesów chemicznych jest coraz częściej wykorzystywane w chemii, fizyce, biologii i naukach materiałowych. Na naszych warsztatach pokażemy, jak za pomocą programów komputerowych można zaprojektować nowe materiały / polimery i w jaki sposób można przewidzieć szereg ich właściwości fizyko-chemicznych oraz przydatność w konkretnych zastosowaniach.

  Od 15 lat

  - , -

  Centrum Nowych Technologii, ul. Banacha 2c

 • FizWizyta w Laboratorium Ultraszybkiej Magnetospektroskopii Nanostruktur Półprzewodnikowych oraz w Laboratorium Ultrazimnych Gazów Kwantowych

  Warsztat

  W trakcie wizyty w Laboratorium Ultraszybkiej Magnetospektroskopii Nanostruktur Półprzewodnikowych (LUMNP) na Wydziale Fizyki UW uczestnicy zapoznają się między innymi z realiami pracy z cieczami kriogenicznymi i prowadzeniem pomiarów w niskich temperaturach (poniżej 2 K). Poznają podstawowe metody wytwarzania w eksperymentach optycznych silnych pól magnetycznych (powyżej 10 Tesli) oraz narzędzia służące uzyskiwaniu w pomiarach spektroskopowych wysokiej rozdzielczości czasowej (poniżej 1 ps).

  Badania prowadzone w Laboratorium Ultrazimnych Gazów Kwantowych skupiają się wokół właściwości ultrazimnych (rzędu dziesiątek nK) gazów atomowych potasu i cezu. Zwiedzając to laboratorium, uczestnicy zapoznają się z metodami pułapkowania i chłodzenia gazów oraz układami optycznymi temu służącymi. Uczestnicy będą również mieli możliwość poszerzenia wiedzy o zasadę działania lasera i różnych elementów optycznych używanych powszechnie w laboratoriach optycznych.

  Od 15 lat

  - , -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • CheBioFiz(Pi)ękno oceanu. Jak tworzywa sztuczne zmieniają Błękitną Planetę?

  Warsztat

  Odpadowe tworzywa sztuczne trafiają do mórz całego świata wielką falą. Tworzą wyspy, integrują się z organizmami morskimi. Jakie są tego przyczyny i konsekwencje? Czym jest mikroplastik i plastisfera? Zapraszam na odkrywczą wyprawę do świata tworzyw sztucznych – zobaczymy jak wyglądają pod mikroskopem i jaki dają sygnał w spektroskopii Ramana oraz jak je rozpoznać. Można przynieść własne przedmioty codziennego użytku do zbadania (przykrywki do kubków, korki, pojemniczki, torebki, inne).

  UWAGA! Grupa przeznaczona dla dobiorców starszych- młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych

 • FizLot przez Kwantowy Wszechświat

  Warsztat, Prowadzący: Studenckie Koło Fizyki

  Wcielicie się w kapitana statku kosmicznego z komputerem kwantowym na pokładzie i odbędziecie podróż po Kwantowym Wszechświecie w grze Entanglion. Na warsztatach opowiemy o najbardziej zaskakujących zjawiskach mechaniki kwantowej - splątaniu i teleportacji, a także o kwantowych komputerach. Z nowymi wiadomościami oswoicie się grając w Entanglion - planszówkę opartą na zasadach mechaniki kwantowej.

  Od 15 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • FizThe Quantum Game with Photons

  Warsztat, Prowadzący: Studenckie Koło Fizyki

  Na warsztatach będziecie mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami mechaniki kwantowej i optyki. Zobaczycie jak działa interferencja, polaryzacja i superpozycja oraz czym jest pomiar kwantowy. Wiedzę tę wykorzystacie w komputerowej grze The Quantum Game with Photons - grze logicznej odtwarzającej zasady fizyki kwantowej.

  Od 15 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • FizBioCheBiofizyka nie gryzie

  Pokaz, Prowadzący: Koło Naukowe Biofizyki Molekularnej

  Na stoisku uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się czym jest biofizyka oraz jak działają narzędzia wykorzystywane w tej dziedzinie nauki. Przy pomocy przedmiotów codziennego użytku pokażemy, jak działa jedno z najpotężniejszych narzędzi biofizyki, czyli krystalografia. Opowiemy również o tym, jak zmierzyć wytrzymałość komórek. Ponadto opowiemy o naszej misji jako Studenckiego Koła Biofizyki Molekularnej.

  Od 12 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • BioCheFizGeoInfMatInkubator UW

  Pokaz, Prowadzący: Inkubator UW

  Inkubator to takie miejsce, w którym studenci mogą rozwijać swoją przedsiębiorczość. Wspieramy ich rozwój osobisty, realizację projektów społecznych, naukowych i biznesowych. Oferujemy też szerokę ofertę warsztatów - w tym zajęć z druku 3D, elektroniki czy stolarstwa.

  Bez ograniczeń wiekowych

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • FizJak brzmi szklanka wody?

  Pokaz

  Jedną z podstawowych technik obrazowania w medycynie jest spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego. Pod przyprawiającą o zawrót głowy nazwą kryje się zjawisko fizyczne, które jest możliwe nie tylko do zobaczenia, ale i usłyszenia. Zbudowany przez nas układ pozwala zaobserwować częstotliwości precesji spinów magnetycznych próbki, a następnie zamienić je na dźwięk, ponieważ częstotliwości te odpowiadają zakresowi słyszalnemu. Na stoisku dowiecie się jak możemy wyobrazić sobie co się dzieje podczas tego doświadczenia i usłyszycie wiele dźwięków normalnie niedostępnych dla naszych uszu.

  Od 12 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • FizCheKiedy fizyk igra z chemią - pokazy w wykonaniu Koła Naukowego ,,Nanorurki''

  Pokaz, Prowadzący: Koło Naukowe ,,Nanorurki''

  Kiedy fizyk igra z chemią zaczynają dziać się spektakularne rzeczy i na nic zdaje się intuicja. Roztwory zmieniają barwy, światło zaczyna tańczyć, a żelkowe misie okazują się być wyjątkowo skłonne do zamiany w bezkształtną papkę. Podczas naszych pokazów zobaczysz m. in. czy da się wytworzyć czarny płomień, sprawdzisz, czy do płomienia potrzebna jest iskra, a także dowiesz się jakiej muzyki słucha laser. Przyjdź na nasze pokazy i rozpal w sobie ogień szalonego naukowca!

  Bez ograniczeń wiekowych

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • FizGeoInfŁazik Ocelot

  Pokaz, Prowadzący: Zespół Łazika - University of Warsaw Rover Team

  Łazik Ocelot jest tworzony przez studentów zrzeszonych w Zespole Łazika - University of Warsaw Rover Team. Są to głównie studentki oraz studenci Wydziałów: Fizyki, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Geologii oraz Kolegium MISMaP. Zadania, które przed nim postawiono to między innymi prowadzenie badań geologicznych na podstawie odwiertów wykonywanych z pokładu Łazika, poruszanie się po trudnym terenie, obsługa urządzeń za pomocą robotycznego, zdalnie sterowanego manipulatora. Ponadto Łazik posiada algorytmy jazdy autonomicznej oraz rozpoznawania obrazu. Zespół Łazika uczestniczy we wszystkich prestiżowych konkursach Rover Challenge Series odbywających się w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Kanadzie oraz Indiach. Członkowie zespołu zaprezentują łazik w działaniu oraz odpowiedzą na pytania zainteresowanych gości.

  Bez ograniczeń wiekowych

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • FizGeoPokazy Koła Naukowego Geofizyki UW

  Pokaz, Prowadzący: Koło Naukowe Geofizyki

  Podczas pokazów przybliżone zostaną takie pojęcia jak:

  energia wiatrowa - uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób działa turbina wiatrowa i jak wytwarzany jest w niej prąd przemienny;

  geofon -  zaprezentowane zostanie urządzenie służące do rejestracji fal sejsmicznych; uczestnicy dowiedzą się też więcej na temat trzęsień Ziemi oraz ich natury. Opowiemy o mechanizmie ich powstawania oraz ich rejestracji;

  indukcja - zaprezentowane zostanie zjawisko indukcji elektromagnetycznej; pokaz stanowi swego rodzaju merytoryczne uzupełnienie pokazu turbiny wiatrowej oraz geofonu, ponieważ oba urządzenia opierają swoje działanie na zjawisku indukcji.

  Od 9 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • BioStoisko Koła Naukowego Botaniki

  Pokaz, Prowadzący: Koło Naukowe Botaniki

  Zapraszamy na nasze botaniczne stoisko! Wspólnie zastanowimy się jak rośliny i matematyka łączą się ze sobą.Oprócz tego pokażemy Wam πerwsze roślinne oznaki wiosny i wytłumaczymy, dlaczego nie wolno zapomnieć o podlewaniu naszych parapetowych towarzyszy.

  Od 12 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • CheBioFizStoisko Studenckiego Koła Naukowego Chemików "Fulleren"

  Pokaz

  Co to jest skala pH i jak możemy ją obejrzeć? Czym właściwie jest lepkość i jak jej dotknąć? Co łączy chemika i detektywa? Odpowiedź na te pytania i wiele innych poznacie na naszym stoisku, poprzez samodzielnie wykonane eksperymenty.

  Od 12 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • MatMatematyczne gry, zagadki i grafy

  Pokaz, Prowadzący: studenci seminarium "Popularyzacja matematyki"

  Zapraszamy do odwiedzenia kilku stoisk, przy których można będzie zmierzyć się z matematycznymi zagadkami, poeksperymentować z łamigłówkami, zbadać ciekawe własności różnych grafów oraz poszukać strategii wygrywających w grach.

 • ChePokaz (Pi)ęknych reakcji chemicznych

  Pokaz

  Jak wygląda reakcja chemiczna? Czy można zobaczyć jak przebiega? Jak wyglądają zjawiska i przemiany chemiczne? Przekonamy się o tym na pokazie (Pi)ęknych reakcji w całkowitych ciemnościach.

  UWAGA!

  Zapisy dla grup zorganizowanych (powyżej 5 osób) i szkolnych prowadzone są do specjalnej grupy, dla której pokaz odbędzie się w godz. 14:14-15:00 (Grupa 1) oraz ogólnej, pokaz w godz. 16:14-17:00 (Grupa 2). Aby zarejestrować grupę zarejestruj się na stronie DOKO, a nastepnie napisz email o temacie DOKO20 na adres m.michalec@uw.edu.pl z ilością miejsc i grupą, które chcesz zarezerwować.

  Zapisy indywidualne przyjmowane są wyłącznie do Grupy 2 o godz. 16:14 za pomocą interfejsu rezerwacji dostępnego po zalogowaniu.

  Bez ograniczeń wiekowych

  - , -

  Wydział Chemii, ul. Pasteura 1

 • BioCheFizGeoInfMatStoiska informacyjne wydziałów i jednostek centralnych UW

  Stoisko

  Przy stoiskach informacyjnych w holu głównym Wydziału Fizyki uzyskacie odpowiedzi na wszystkie pytania związane ze studiami i studiowaniem na Kampusie Ochota UW. Będziecie mogli porozmawiać z dziekanami, pracownikami i studentami UW.

  Bez ograniczeń wiekowych

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • InfMatStoisko Koła Naukowego Uczenia Maszynowego

  Stoisko, Prowadzący: Koło Naukowe Uczenia Maszynowego

  Sztuczna inteligencja potrafi tworzyć koty oraz ludzi, pisać teksty i malować krajobrazy. Jak dobrze jej to wychodzi? Zobaczcie sami i przy okazji poznajcie nasze Koło Naukowe!

  Od 15 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • BioCheFizGeoInfMatStoisko informacyjne Kolegium MISMaP

  Stoisko, Prowadzący: Samorząd Studentów Kolegium MISMaP

  Na stoisku MISMaPu odkryjesz wszystkie tajemnice kryjące się za tym skrótem. Co znaczy studiować interdyscyplinarnie?

  Jak to jest móc samodzielnie stworzyć swój plan zajęć?

  Kim jest indywidualny opiekun naukowy?

  Na te i wiele innych pytań odpowiedzą Ci sami studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

  Na na każdego odwiedzającego będą czekały pamiątkowe gadżety ;)

  Od 12 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • FizStoisko Koła Naukowego Optyki i Fotoniki UW

  Stoisko, Prowadzący: Koło Naukowe Optyki i Fotoniki UW

  Członkowie Koła Naukowego Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki przedstawią działalność Koła w postaci krótkiej prezentacji multimedialnej. Będzie to również punkt zborny dla wizyt w laboratoriach Ultraszybkiej Magnetospektroskopii Nanostruktur Półprzewodnikowych, Ultrazimnych Gazów Kwantowych, Laboratorium Fotoniki Kwantowej.

  Od 15 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • BioCheStoisko Warszawskiego Stowarzyszenia Biotechnologicznego "Symbioza"

  Stoisko, Prowadzący: Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"

  Pokażemy podstawy pracy w laboratorium biotechnologicznym, opowiemy o popularyzacji nauki oraz o łączeniu nauki z pasją. Podzielimy się doświadczeniami ze studiów, organizacji konferencji i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Zapraszamy!

  Od 12 lat

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • BioCheFizGeoInfMatPanel interdyscyplinarny "Co piszczy na Ochocie?"

  Atrakcje

  Przedstawiciele wydziałów z Kampusu Ochota opowiedzą, czasem z przymrużeniem oka, a czasem całkiem serio, gdzie w ich dziedzinach napotkać można liczbę pi. Dowiemy się, dlaczego pojawia się ona w rozwiązaniach problemów fizycznych, w których na pierwszy rzut oka nie ma nic „okrągłego”. Biolog przedstawi 3,14 zastosowań masy perłowej, a od chemika usłyszymy, czym są wiązania pi, orbitale pi i oddziaływania pi. O cykliczności parametrów orbitalnych Ziemi i tym jak wpływają na klimat opowie geolog. Wreszcie matematyk, który o pi powinien wiedzieć najwięcej, przyzna się, bez wstydu, czego o tej liczbie wcale nie wie i być może nigdy wiedzieć nie będzie!

  Bez ograniczeń wiekowych

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • BioCheFizGeoInfMatBractwo Pierwszego Imienia - zagadkowy Pokój Odkrywców

  Atrakcje

  Dwa miesiące temu na jednym z kampusów Uniwersytetu Warszawskiego zawiązało się kolejne Koło Studenckie. Jego członkowie zafascynowani pradawnymi źródłami wiedzy spotykali się najczęściej w czwartkowe wieczory na Wydziale Fizyki. Gdy żadne z nich nie przyszło na piątkowe zajęcia, ich znajomi postanowili wejść do pokoju Koła. Zobaczyli wtedy coś naprawdę przerażającego…

  Do tej pory nie wiadomo co się tak naprawdę stało ze studentami. Czy uda Wam się odkryć sekret Studenckiego Koła Pierwszego Imienia? Czy uda Wam się odnaleźć ich całych i zdrowych?

  Atrakcja dla zorganizowanych grup 4-6 osobowych.

  Zapisy do Pokoju Odkrywców prowadzone będą w dniu wydarzenia od godziny 10:30 w holu głównym Wydziału Fizyki. W przypadku nie stawienia się zapisanej grupy na 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia gry, rezerwacja przepada, a w jej miejsce może zapisać się nowa grupa.

  Od 15 lat

  - , - , - , -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • BioFizEkologia dra(pi)eżnictwa w środowisku wodnym - co ma do tego π? - wycieczka

  Atrakcje, Prowadzący: Ewa Babkiewicz, Tomasz Brzeziński

  Wszystkie organizmy stają przed problemem jak się najeść i nie dać się zjeść. Okazuje się, że dla ilościowego opisu relacji pomiędzy drapieżnikami i ofiarami, zasiedlającymi środowiska wodne, potrzebna jest liczba π. Wielkość i kształt zwierząt wodnych oraz opór, jaki stawiają wodzie podczas ataku lub ucieczki, zdolność do oceny zagrożeń i lokalizacji pokarmu to niektóre z czynników wpływających na dostosowanie osobnika, będących związanymi z liczbą π. W Zakładzie Hydrobiologii UW zajmujemy się rożnymi aspektami ekologii organizmów wodnych. Oprócz relacji drapieżnik-ofiara badamy także m.in.: wpływ jakości pokarmu oraz antropopresji (związanej np. z uwalnianiem do wód ksenobiotyków i mikroplastiku) na dostosowanie organizmów, konsekwencje zakwitów sinicowych w ekosystemach wodnych, diapauzę jako strategię przetrwania niekorzystnych warunków środowiskowych, dobowe migracje zwierząt. Opowiemy o nich podczas wycieczki po pracowniach Zakładu. Będzie można m. in. spojrzeć w 3D na bijące serce dafni, zobaczyć jak w laboratorium odtwarzamy największe na świecie migracje organizmów, zapoznać się z gatunkami inwazyjnymi zagrażającymi naszym wodom.

 • BioCheFizGeoInfMatQuiz „Mistrz mowy naukowej”

  Atrakcje

  Sprawdź swoją znajomość naukowych pojęć biorąc udział w interaktywnym quizie. Nietypowe, trudne i ciekawe określenia przeanalizujemy pod kątem znaczenia oraz pisowni. Na najlepszych czekają nagrody!

  Bez ograniczeń wiekowych

  -

  Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

 • BioCheπ (Pi) razy bakterie - wycieczka mikrobiologiczna

  Atrakcje, Prowadzący: Michał Styczyński, Agata Rogowska, Tomasz Krucoń, Rafał Becker

  Zwiedzający będą mieli okazję zapoznania się z zarówno podstawową, jak i zaawansowaną aparaturą badawczą wykorzystywaną w badaniach mikrobiologicznych. Podczas wycieczki uczestnicy poznają również sposoby prowadzenia hodowli bakteryjnych zarówno na podłożach stałych jak i płynnych. Ponadto zaprezentowane zostaną różnorodne hodowle bakteryjne i ich potencjalne zastosowanie w biotechnologii.