DOKO'20 Dzień Odkrywców Kampusu OchotaWydarzenie odwołane :(

Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 14.03.2020
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Kolorowe π-elektrony

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, co to są pi-elektrony i jaki jest ich związek z kolorem substancji i absorpcją (pochłanianiem) światła. Zapoznają się z metodą pomiaru widm absorpcyjnych oraz będą mieli okazję samodzielnie wykonać pomiary absorpcji roztworów wybranych barwników. Będą mogli zaobserwować związek absorpcji konkretnych długości fali z wrażeniem kolorystycznym odbieranym przez ludzkie oko i strukturą chemiczną substancji.

Prowadzący: Joanna Krasowska, Anna Modrak-Wójcik

Dziedzina: FizykaBiologiaChemia

Kategoria wiekowa: Od 15 lat