DOKO'20 Dzień Odkrywców Kampusu OchotaWydarzenie odwołane :(

Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 14.03.2020
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Wizyta w Laboratorium Ultraszybkiej Magnetospektroskopii Nanostruktur Półprzewodnikowych oraz w Laboratorium Ultrazimnych Gazów Kwantowych

W trakcie wizyty w Laboratorium Ultraszybkiej Magnetospektroskopii Nanostruktur Półprzewodnikowych (LUMNP) na Wydziale Fizyki UW uczestnicy zapoznają się między innymi z realiami pracy z cieczami kriogenicznymi i prowadzeniem pomiarów w niskich temperaturach (poniżej 2 K). Poznają podstawowe metody wytwarzania w eksperymentach optycznych silnych pól magnetycznych (powyżej 10 Tesli) oraz narzędzia służące uzyskiwaniu w pomiarach spektroskopowych wysokiej rozdzielczości czasowej (poniżej 1 ps).

Badania prowadzone w Laboratorium Ultrazimnych Gazów Kwantowych skupiają się wokół właściwości ultrazimnych (rzędu dziesiątek nK) gazów atomowych potasu i cezu. Zwiedzając to laboratorium, uczestnicy zapoznają się z metodami pułapkowania i chłodzenia gazów oraz układami optycznymi temu służącymi. Uczestnicy będą również mieli możliwość poszerzenia wiedzy o zasadę działania lasera i różnych elementów optycznych używanych powszechnie w laboratoriach optycznych.

Dziedzina: Fizyka

Kategoria wiekowa: Od 15 lat