DOKO'20 Dzień Odkrywców Kampusu OchotaWydarzenie odwołane :(

Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 14.03.2020
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Plazmidy jako narzędzie w biologii molekularnej – izolacja, cięcie enzymami restrykcyjnymi, elektroforeza w żelu agarozowym

Plazmidy to pozachromosomalne, najczęściej koliste cząsteczki DNA występujące naturalnie głownie w komórkach bakterii, które dzięki swoim unikalnym cechom stały się ważnym narzędziem w biologii molekularnej służącym do klonowania genów czy heterologicznej ekspresji białek. Podczas warsztatów wyizolujemy plazmidowe DNA z bakterii, potniemy je enzymami restrykcyjnymi, a następnie przeprowadzimy elektroforezę w żelu agarozowym, w celu wizualizacji wyników eksperymentu.

Unikatowe warsztaty dla szczególnie zainteresowanych biologią molekularną.

Prowadzący: dr Seweryn Mroczek, dr Monika Kusio-Kobiałka, mgr Aleksandra Bilska

Dziedzina: BiologiaChemia

Kategoria wiekowa: Od 15 lat