Uniwersytet Warszawski
Kampus Ochota
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5