Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 14.04.2018
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Rzeczne meandry

Podczas warsztatów ruszymy wraz z biegiem rzeki, od jej źródeł do ujścia. PPrzekonamy się co potrafi rzeka i jej nurt. Dowiemy się jakie powstają krajobrazy i formy geologiczne, a także jak można modelować je cyfrowo.

Prowadzący: dr Marcin Górka

Dziedzina: Geologia

Kategoria wiekowa: Od 15 lat