Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 14.04.2018
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Kolorowy świat roślin okiem biofizyka

Widzimy rzeczy wokół nas, ponieważ światło odbija się od przedmiotów i trafia do naszych oczu. Światło słoneczne albo światło żarówki wydaje się białe, ale naprawdę składa się ze wszystkich kolorów tęczy. Kolor powstaje, gdy substancja pochłania promieniowanie tylko o określonych długościach fali z zakresu światła widzialnego, jednocześnie odbijając pozostałą jego część. Rośliny zawierają wiele substancji nadających im kolor. Szczególnie właściwości charakteryzują barwniki z grupy chlorofili oraz antocyjanów. Chlorofile odpowiadają za zieloną barwę liści, natomiast antocyjany znajdują się między innymi w liściach kapusty czerwonej i w wielu owocach (czarne porzeczki, maliny, aronie, jeżyny, winogrona).

Uczestnicy pokazu zapoznają się ze zjawiskiem absorpcji (pochłaniania światła) oraz metodą pomiaru widm absorpcyjnych. Dowiedzą się także, jakie są charakterystyczne cechy budowy chemicznej związku posiadającego barwę. Samodzielnie wyekstrahują barwniki z roślin oraz zbadają wpływ różnych czynników na zmianę koloru uzyskanych roztworów. Będą mieli też możliwość zapoznania się z podstawowymi metodami rozdziału mieszanin chemicznych z wykorzystaniem chromatografii cienkowarstwowej TLC.

Prowadzący: Studenckie Koło Biofizyki Molekularnej

Dziedzina: FizykaBiologiaChemia

Kategoria wiekowa: Od 15 lat