Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 14.04.2018
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

DNA molekuła życia

Badania prowadzone w Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów mają charakter interdyscyplinarny z pogranicza biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Laboratorium zajmuje się badaniami struktury, funkcji i ewolucji białek oraz ich oddziaływań z ligandami. Obszarem zainteresowań zespołu w Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów są również badania genomiczne prowadzone z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji.

Przygotowana prezentacja obejmuje zajęcia praktyczne (izolacja DNA z bakterii, analiza restrykcyjna i elektroforetyczna) oraz zajęcia teoretyczne z podstawowych zasad składania fragmentów DNA po sekwencjonowaniu.

Prowadzący: Marta Borowiec i in.

Dziedzina: BiologiaChemiaFizykaMatematyka

Kategoria wiekowa: Od 15 lat