Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 14.04.2018
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Endonukleazy restrykcyjne – molekularne nożyczki DNA

Manipulacje cząsteczką kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) są podstawą obecnej inżynierii genetycznej. Cięcia, łączenia czy modyfikacji chemicznych DNA możemy dokonywać za pomocą specyficznych cząsteczek białka zwanych enzymami. Endonuklezy restrykcyjne typu II to enzymy precyzyjnie tnące DNA w ściśle określonym miejscu. Podczas pokazu zostanie przedstawione działanie wybranych edonukleaz restrykcyjnych i omówione jak do chodzi do cięcia DNA.  Każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie przygotować próbkę do hydrolizy DNA oraz przeprowadzić reakcję. Wynik cięcia DNA będzie obserwowany za pomocą elektroforezy DNA w żelu agarozowym, w którym DNA będzie wybarwiane barwnikiem Midorri Green.

Prowadzący: Joanna Zuberek i in.

Dziedzina: FizykaBiologiaChemia

Kategoria wiekowa: Od 12 lat