Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 14.04.2018
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Zjawiska krasowe w skali mikro: powstawanie jaskiń w laboratorium

Będziemy badali proces powstawania jaskiń, budując mikro-jaskinię w laboratorium, korzystając z układu mikrofluidycznego. Rozpuszczając małą (3x3cm) szczelinę gipsową, pokażemy, że spontanicznie powstają w niej zalążki przyszłych korytarzy.

Prowadzący: Agnieszka Środoń

Dziedzina: FizykaGeologia

Kategoria wiekowa: Od 12 lat