Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 14.04.2018
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Metoda naukowa w praktyce

Zajęcia wprowadzające do metody naukowej. Uczestnicy wezmą udział w pokazach oraz ćwiczeniach praktycznych, dotyczących warsztatu pracy przyrodnika.

Prowadzący: dr Maria Zachwatowicz, dr Marcin Chrzanowski, mgr Joanna Lilpop, Pracownia Dydaktyki Biologii, Wydział Biologii UW

Dziedzina: Biologia

Kategoria wiekowa: Od 12 lat