Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 08.04.2017
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Cienie matematyczne

Wykład ilustruje w przystępny sposób idee, leżące u podstaw tzw. geometrii rzutowej. Jest to geometria opisująca te własności figur, które zachowują się przy rzutach figur na płaszczyznę; będzie zatem mowa o związkach figur z ich cieniami. Wprawdzie odległości oraz kąty przy rzutowaniu ulegają zwykle deformacji, to jednak pewnym własnościom udaje się przetrwać. Wykorzystanie tych własności pozwala na zadziwiająco proste rozwiązania niektórych zadań geometrycznych.

Prowadzący: Zbigniew Marciniak

Dziedzina: Matematyka

Kategoria wiekowa: Od 15 lat