Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 08.04.2017
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Mikrobiologia medyczna, czyli jak wykrywać drobnoustroje chorobotwórcze?

Mikrobiologia medyczna to najogólniej nauka o chorobach zakaźnych i drobnoustrojach, które je wywołują. Przy tym jest dziedziną bardzo praktyczną, bez której nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowanie systemu lecznictwa i opieki zdrowotnej.

Istotną częścią mikrobiologii medycznej jest diagnostyka mikrobiologiczna, obejmująca identyfikację czynnika sprawczego zakażenia oraz jego charakterystykę, w tym oznaczenie lekowrażliwości. Wyniki postępowania diagnostycznego są podstawą wyboru sposobu leczenia infekcji.

Choć z roku na rok, lista drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka powiększa się, i prawdopodobnie nigdy nie będzie zamknięta, obserwowany postęp technologiczny, w tym rozwój metod biologii molekularnej pozwala skutecznie wykrywać a w konsekwencji zwalczać zakażenia wywołane nawet przez bardzo rzadkie mikroorganizmy.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawowymi metodami identyfikacji drobnoustrojów chorobotwórczych: bakterii, grzybów i glonów. Oprócz części pokazowej, każdy będzie mógł samodzielnie wykonać preparat mikroskopowy, posiew bakterii/grzybów na pożywki mikrobiologiczne, a także przeprowadzić proste testy diagnostyczne.

Prowadzący: dr n. med. Tomasz Jagielski, mgr Zofia Bakuła

Dziedzina: Biologia

Kategoria wiekowa: Od 15 lat