Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 08.04.2017
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Zachowania zwierząt wodnych. Czy ryba może mieć własną osobowość?

Celem warsztatów będzie prezentacja eksperymentów behawioralnych na zwierzętach wodnych. Uczestnicy podzieleni na 3 grupy będą mieli szansę samodzielnie przeprowadzić eksperymenty na rakach oraz rybach, a następnie zaprezentować krótko wyniki swojej pracy pozostałym osobom. Uczestnicy warsztatów w trakcie eksperymentów odpowiedzą na pytanie czy raki i ryby mają własną osobowość, czy istnieje coś takiego jak wybiórczość pokarmowa u ryb oraz jak wygląda u nich kwestia polowania w obliczu zagrożenia. Osoby biorące udział w zajęciach będą miały okazję własnoręcznie przygotować układ eksperymentalny, wybrać oraz umieścić w nim zwierzęta, zanotować wyniki, a następnie pokrótce przeanalizować je i przedstawić grupie.

Prowadzący: mgr Magdalena Rusiłowicz

Dziedzina: Biologia

Kategoria wiekowa: Od 6 lat