Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 08.04.2017
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Broń jądrowa w walce z fałszerzami win

Wykład popularnonaukowy przedstawiający wykorzystanie metod fizyki jądrowej do określania wieku różnych obiektów (w tym win).

Prowadzący: dr Paweł Napiorkowski

Dziedzina: Fizyka

Kategoria wiekowa: Od 15 lat