Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 08.04.2017
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Co wyróżnia białko zielonej fluorescencji (GFP) spośród innych białek?

Białko zielonej fluorescencji (ang. Green Fluorescence Protein – GFP) swą nazwę zawdzięcza intensywnemu, zielonemu świeceniu. Dzięki tej właściwości GFP jest powszechnie stosowane jako znacznik molekularny w badaniach procesów i obiektów biologicznych. Uczestnicy pokazu zapoznają się ze zjawiskiem fluorescencji (emisji światła) oraz metodą pomiaru widm fluorescencji. Dowiedzą się jak wygląda struktura przestrzenna GFP, co sprawia, że w odróżnieniu od innych białek, świecenie GFP jest widoczne „gołym okiem” oraz w jaki sposób możemy pozbawić białko tej unikalnej właściwości. Samodzielnie zbadają wpływ różnych czynników na fluorescencję GFP. Będą też mieli możliwość zapoznania się z programami graficznymi używanymi do wizualizacji przestrzennej cząsteczek biologicznych.

Prowadzący: Studenckie Koło Biofizyki Molekularnej

Dziedzina: FizykaBiologia

Kategoria wiekowa: Od 15 lat