Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 08.04.2017
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Kapsuły czasu? Banki nasion.

Długotrwałe przechowywanie materiału roślinnego (nasion, ziaren pyłku, cebul, bulw czy pąków) w bardzo niskiej temperaturze (w zakresie od -150° do -196°C) bez utraty żywotności jest jedną z metod przechowywania materiału genetycznego gatunków rzadkich i zagrożonych lub cennych dla uprawy. Przechowywanie materiału o wysokiej aktywności metabolicznej lub dużej zawartości wody wymaga stosowania specjalnych procedur podczas zamrażania, natomiast tkanki tzw. powietrznie suche (np. nasiona) nie wymagają stosowania tak skomplikowanych metod.

Celem pokazu jest porównanie przeżywalności nasion powietrznie suchych i nasion napęczniałych w wodzie po przemrożeniu ich do temperatury ciekłego azotu. Każdy uczestnik wykona własne doświadczenie.

Prowadzący: dr Danuta Solecka, dr Alicja Sobkowiak

Dziedzina: Biologia

Kategoria wiekowa: Od 15 lat