Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 08.04.2017
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Laserem w grafen i inne kryształy 2D

W ramach pokazu omówione zostaną materiały dwuwymiarowe takie jak grafen czy dwusiarczek molibdenu. Przedstawione zostaną ich własności i zastosowania, a także ich znaczenie praktyczne. Uczestnicy zostaną zapoznani z jedną z najefektywniejszych, optycznych metod badawczych stosowanych w analizie właściwości materiałów 2D – spektroskopii ramanowskiej. Metoda ta wykorzystuje światło laserowe w wyrafinowany sposób. Uczestnik warsztatów sprawdzi jak skupić na światło laserowe na badanej próbce i nie wypalić w niej dziury, jak odfiltrować niechciane światło rozproszone i wyodrębnić z widma cenne informacje? Podczas warsztatów będzie można zobaczyć jakie widmo ma pojedyncza warstwa grafenu, dwusiarczku molibdenu, a jakie np. krzem, czy węglik krzemu.

Prowadzący: Igor Własny, Johannes Binder, Ewa Łacińska, Andrzej Wysmołek

Dziedzina: Fizyka

Kategoria wiekowa: Od 12 lat