Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 08.04.2017
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Najkrótsza droga do najlepszego efektu - Warsztaty z optymalizacji i teorii gier

W ramach naszych warsztatów chcielibyśmy zainteresować uczestników prostymi zagadnieniami z dwóch dziedzin matematyki mające szerokie zastosowanie w życiu codziennym, tj. teorii optymalizacji i teorii gier. W skrócie, teoria optymalizacji bada w jaki sposób dany proces przeprowadzić w sposób najbardziej efektywny (np. jak zbudować najbardziej ekonomiczny silnik), natomiast teoria gier zajmuje się podejmowaniem decyzji w układach z wieloma uczestnikami (graczami), z których każdy ma pewne preferencje, określające jego sposób działania. Obydwie teorie znajdują liczne zastosowania m.in. w ekonomii (podejmowanie decyzji przez uczestników rynku), biologii czy badaniach nad sztuczną inteligencją. Za prace w tej dziedzinie przyznano wiele nagród (m.in. Nagroda Nobla z ekonomii dla Johna Nasha, bohatera filmu „Piękny umysł”). W czasie warsztatów przedstawimy podstawowe pojęcia teorii optymalizacji i teorii gier oraz zaprosimy uczestników do udziału w przygotowanych przez nas grach. Pokażemy ich zastosowania m. in. w grach komputerowych.

Prowadzący: Tomasz Smołka, Marcin Zając

Dziedzina: FizykaMatematyka

Kategoria wiekowa: Od 12 lat