Uniwersytet Warszawski
Kampus Ochota
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Co tu nie pasuje? Izomery i izotopologi w komputerach.

W czasie warsztatów obliczeniowych uczniowie generują teoretyczne symulacje widm w podczerwieni cząsteczek. Wykorzystują w tym celu pakiet do obliczeń kwantowochemicznych Gaussian 09 oraz nakładkę graficzną WebMO. Zapoznają się z możliwością rozróżniania izomerów i izotopologów cząsteczek na podstawie takich widm.

Prowadzący: Tatiana Korona, Michał Hapka, Dominik Cieśliński, Michał Przybytek

Dziedzina: ChemiaBioinformatykaInformatyka

Kategoria wiekowa: Od 15 lat