Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Znajdź różnice. Izomery i izotopologi w komputerach

W czasie warsztatów obliczeniowych uczniowie generują teoretyczne symulacje widm w podczerwieni cząsteczek. Wykorzystują w tym celu pakiet do obliczeń kwantowochemicznych Gaussian 09 oraz nakładkę graficzną WebMO. Zapoznają się z możliwością rozróżniania izomerów i izotopologów cząsteczek na podstawie takich widm.

Prowadzący: Tatiana Korona, Michał Hapka, Marcin Modrzejewski, Michał Przybytek

Dziedzina: ChemiaBioinformatykaFizykaInformatyka

Kategoria wiekowa: Od 12 lat