Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Geologiczno-inżynierskie wiercenia badawcze

Na poletku badawczym obok Wydziału Geologii (pod dinozaurem) zostanie zaprezentowane urządzenie oraz proces wiercenia świdrem ślimakowym, którym wykonywane są rozpoznawcze wiercenia geologiczno-inżynierskie. Omówione zostaną cele, zasady, możliwości i ograniczenia urządzeń wiercących. Wskazane będą obserwacje, które są przeprowadzane podczas wierceń. Omówione będą zasady i rodzaje pobieranych próbek, adekwatnie do możliwości urządzeń badawczych. Przewiduje się wiercenie do głębokości ok. 10m.

Prowadzący: dr hab. Piotr Zawrzykraj

Dziedzina: Geologia

Kategoria wiekowa: Od 15 lat