Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Ratunek przed suszą czyli o eksploatacji wód podziemnych

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie laboratoryjnego warsztatu hydrogeologa. Uczestnicy poznają metody wyznaczania jednego z  najważniejszych parametrów hydrogeologicznych – współczynnika filtracji. Zademonstrowany zostanie również,  na drodze komputerowej symulacji, wpływ wartości tego parametru na możliwości eksploatacji wód podziemnych. 

Prowadzący: dr Daniel Zaszewski

Dziedzina: Geologia

Kategoria wiekowa: Od 15 lat