Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Połączenie biologii z chemią w badaniu DNA i RNA – warsztaty w Laboratorium Chemii Biologicznej

DNA i RNA to kwasy nukleinowe stanowiące funkcjonalną podstawę komórki, najmniejszej jednostki życia. W cząsteczkach tych (w formie kodu genetycznego) zapisane są wszystkie informacje na temat danego organizmu. Oprócz tego, kwasy nukleinowe pełnią szereg innych funkcji biologicznych, które badamy w naszym Laboratorium. Zapraszamy na nasze warsztaty, gdzie pokażemy biologiczno-chemiczną aparaturę laboratoryjną i przeprowadzimy kilka doświadczeń. Zobaczymy, jak na codzienne przedmioty działa ciekły azot. Pokażemy, jak wygląda DNA w probówce i rozdzielimy je na żelu metodą elektroforezy. Skorzystamy z wysokociśnieniowego aparatu chromatograficznego do analizy związku chemicznego. Pokażemy też metodami chemii, jakie barwniki kryją się w pozornie czarnym tuszu markera permanentnego.

Prowadzący: Koło Naukowe Chemii Biologicznej „Nukleotyd”

Dziedzina: BiologiaChemia

Kategoria wiekowa: Od 15 lat