Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Reakcje barwne i luminescencja

Zmiana barwy wskaźników pod wpływem zmian odczynu roztworu (oranż metylowy, fenoloftaleina, wywar z czerwonej kapusty), reakcje redoks związków chromu i manganu, utlenianie luminolu - chemiluminescencja, fluorescencja wybranych substancji

Prowadzący: doktoranci Michał Jadwiszczak i Magdalena Grochowska, SMALLab

Dziedzina: ChemiaBiologia

Kategoria wiekowa: Od 9 lat