Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Wykrywanie pierwotniaków jelitowych u zwierząt dziko-żyjących na przykładzie lisa rudego

Na zajęciach studenci zapoznają się z metodami detekcji pierwotniaków Giardia i Cryptosporidium trzema metodami: IFA, PCR oraz barwienia rozmazów metodą Ziehl-Neelsena. Na zajęcia będzie można samodzielnie wykonać rozmazy barwione metodą Z-N, obejrzeć preparaty Giardia/Cryptosporidium pod mikroskopem immunofluorescencyjnym oraz zwiedzić laboratoria parazytologii środowiskowej.

Prowadzący: mgr Dorota Dwużnik-Szarek

Dziedzina: BiologiaChemia

Kategoria wiekowa: Od 12 lat