Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Alfabet promieniotwórczości – o rozpadach jąder atomowych i własnościach promieniowania jądrowego oraz ich zastosowaniach

Promieniotwórczość jest naturalną cechą świata, w którym żyjemy.  Izotopy promieniotwórcze są obecne w naszym ciele, codziennie jesteśmy bombardowani przez promieniowanie kosmiczne i napromieniowani przez substancje naturalnie obecne w przyrodzie. Dzień otwarty będzie okazją do zapoznania się z podstawami wiedzy o promieniotwórczości.  Przeprowadzimy pokazy ilustrujące najważniejsze własności promieniowania alfa, beta i gamma. Omówimy naturalne źródła promieniowania jądrowego – radon i jego pochodne, a także promieniowanie potasu-40 obecnego m.in. w naszych organizmach. Będziemy też pokazywać przykłady zastosowań fizyki jądrowej w życiu człowieka, od reaktorów jądrowych do badań dzieł  sztuki.

Prowadzący: Zakład Fizyki Jądra

Dziedzina: Fizyka

Kategoria wiekowa: Od 15 lat