Powrót do listy

Skąd tutaj Pi i to do kwadratu?

Liczna π pojawia się w rozmaitych zagadnieniach matematycznych, czasami, wydawałoby się, zupełnie niespodziewanie.
W czasie wykładu pokażę przykład takiego zagadnienia, zwanego problemem bazylejskim. Używając prostych narzędzi geometrycznych
i intuicji fizycznych wyjaśnię dlaczego pojawienie się π2 (a dokładniej π2/6) w wyniku zsumowania odwrotności kwadratów wszystkich liczb naturalnych wcale nie jest niespodziewane.

Prowadzący: Marta Szumańska

Dziedzina: Matematyka

Kategoria wiekowa: Od 15 lat