Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 16.03.2019
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Na co dybie hydrobiolog? – badania nad ekologią i ekofizjologią organizmów w Zakładzie Hydrobiologii UW - WYCIECZKA

Podczas wycieczki przedstawimy problematykę badawczą, którą zajmujemy się w ZH UW (ekologia i ekofizjologia organizmów wodnych na poziomie populacji, osobników oraz na poziomie molekularnym). Pokażemy organizmy, z którymi pracujemy (glony i sinice, ryby, raki, wioślarki, mięczaki), z których wiele to gatunki kluczowe dla ekosystemów, gatunki modelowe lub bioindykatory. Ponadto pokażemy aparaturę badawczą i układy eksperymentalne wykorzystywane w naszej codziennej pracy, w tym do realizacji prac dyplomowych w zakresie ekologii i ewolucji. Będzie można m. in. spojrzeć w 3D na bijące serce rozwielitki, zobaczyć jak w laboratorium odtwarzamy największe na świecie migracje organizmów, zapoznać się z wybranymi gatunkami inwazyjnymi zagrażającymi naszym wodom.

Prowadzący: Ewa Babkiewicz, Tomasz Brzeziński

Dziedzina: BiologiaChemia

Kategoria wiekowa: Od 15 lat