Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 16.03.2019
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Detekcja produkcji gazów cieplarnianych produkowanych przez mikroorganizmy

Mikroorganizmy są jednym z liczących się producentów gazów cieplarnianych, których znaczenie jest często pomijane. Podczas pokazu zostaną omówione najważniejsze mikroorganizmy wytwarzające metan i dwutlenek węgla oraz sposoby detekcji tych gazów. Za pomocą chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas zmierzone zostanie stężanie metanu i dwutlenku węgla produkowanego przez mikroorganizmy w warunkach laboratoryjnych.

Prowadzący: Agnieszka Daszczyńska, Robert Stasiuk

Dziedzina: BiologiaChemia

Kategoria wiekowa: Od 15 lat