Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 16.03.2019
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Kolory według fizyka

Uczestnicy pokazu dowiedzą się co to jest absorpcja (pochłanianie) światła i jaki ma związek z barwą substancji. Zapoznają się z metodą pomiaru widm absorpcyjnych. Dowiedzą się także, jakie są charakterystyczne cechy budowy chemicznej związków posiadających kolor. Będą mieli okazję samodzielnie wykonać pomiary absorpcji roztworów wybranych barwników i zaobserwować związek absorpcji konkretnych długości fali z wrażeniem kolorystycznym odbieranym przez ludzkie oko.

Prowadzący: Anna Modrak-Wójcik, Joanna Krasowska

Dziedzina: FizykaBiologiaChemia

Kategoria wiekowa: Od 15 lat