Kampus Ochota
Uniwersytet Warszawski
Sobota 16.03.2019
Start godz. 11:00
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Powrót do listy

Znajdź różnice - izomery i izotopologi w komputerach

Generowanie widm w podczerwieni cząsteczek związków organicznych i nieorganicznych przy pomocy pakietu programów do obliczeń kwantowochemicznych Gaussian z nakładką graficzną WebMO. Wykorzystanie wygenerowanych teoretycznie widm do identyfikacji izomerów i izotopologów.

Dziedzina: ChemiaInformatykaMatematyka

Kategoria wiekowa: Od 12 lat